top of page

SERVİSLERİMİZ

Heading 1

P&ID Çizimi

P&ID (P & ID: Piping and Instrument), tanımlanan proses üzerindeki tüm ekipmanlar ile birlikte mekanik borulama ve ölçü kontrol cihazlarının birlikte gösterildiği projelerdir.

 

P&ID çizimleri için BS 1553, DIN 28004, ISO 10628, ANSI/ISA-5.1 standartlarına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından yerinde tespit yapılarak çizilmektedir.

Güvenli tesis işletimi için P&ID gereklidir.  Proses değişkenlerini bilinen güvenli işletim sınırları içinde tutmak ve işletmek için kullanılırlar. Oluşan tehlikeli durumları tespit etmek, alarm ve otomatik kapatma sistemleri sağlamaktır ve bunların P&ID üzerinde çizilmesi gereklidir. 

 

PFD Çizimi

PFD (SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMLARI) tesisin temel faaliyet hattının belirtildiği şemalardır.

 

SEVESO süreçleri çerçevesinde TS EN ISO 10628 standardına uygun proses akış diyagramları (PFD) tarafımızdan uzman ekibimiz tarafından çizilmektedir.

 

Proses Akış Diyagramlarında, her bir bileşenin akış hızı, toplam akış hızları akımların yüzde bileşimleri akım şemaları üzerinde çeşitli şekillerde gösterilmektedir.

 

Proses akım diyagramları (Process Flow Diagram, PFD) resim şeklinde gösterim ile verilir ve standart semboller şeklindedir.

İzometri ve Vaziyet Planı Çizimi

Fabrikalarınızdaki ekipmanların İzometri çizimleri ile vaziyet planları uzman kadromuz tarafından çizilebilmektedir.

Ayrıca Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması” hakkındaki yönetmelik kapsamında hazırlanan PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) içerisinde bulunması zorunlu olan “Zone Haritaları” için tesisin Autocad ortamında ölçekli yerleşim planları tarafımızdan çizilebilmektedir.

bottom of page